Každá firma, která provádí svařování na své dílně, musí mít vyřešeno účinné odsávání zplodin, které při svařování vzniká.

Téměř vždy se jedná o nechtěnou avšak nutnou investici, aby měli svářeči i pracovníci v jejich okolí vhodné pracovní prostředí. Ovšem když už je zapotřebí vynakládat finanční prostředky do řešení odsávání zplodin od svařování, je nutné vědět, že každá filtrační jednotka by měla být vybavena systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. V tomto článku si řekneme proč.

Základní rozdělení typů filtračních vložek

Typická kartušová filtrační vložka – má své výhody. Je bezúdržbová, lze ji účinně čistit pomocí systému pro automatizované čištění povrchu filtračních vložek.

Filtrační vložky můžeme základně rozdělit na kartušové, kapsové nebo elektrostatické. Každý typ filtračních vložek má své technické výhody, ale také nevýhody.

Kartušové filtrační vložky

Jsou v současné době nejvýhodnějším řešením. Mají vysokou účinnost. Lze je velice dobře čistit systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. Mají poměrně malé rozměry a velký povrch filtrační plochy. Zde je jen potřeba říct, že kartušové filtrační vložky by měly být ve filtrační jednotce postaveny nastojato. Pokud jsou umístěny naležato, horní plocha filtračních vložek se nedá účinně čistit a ztrácí se tak účinná kapacita povrchu takové filtrační vložky. Kartušové filtrační vložky mají rovněž dobrý poměr životnosti a jejich pořizovací ceny.

Kapsové filtrační vložky

Mají rovněž vysokou účinnost. Ovšem obrovskou nevýhodou je fakt, že je nelze tak účinně čistit systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek, jako kartušové filtrační vložky. Proto je nutné čas od času je dočistit ručně vyjmutím z filtrační jednotky a vyklepáním prachu z těchto kapsových vložek. Z těchto důvodů jsou kapsové filtrační vložky pro aplikace odsávání svařování zcela nevhodné. Ovšem jejich výhodou je vyšší životnost těchto filtračních vložek. Ale pokud se musí ručně čistit a nejsou tím pádem bez údržbové, jsou vhodné jen pro klasickou ventilaci prostorů, které nejsou příliš znečištěné prachem.

Elektrostatické filtrační vložky

Resp. jednotky jsou spíše pro účely odsávání zplodin od svařování nevýhodné. Musí se velmi často čistit – tato práce je skutečně špinavá a vzniká při ní ještě nebezpečný odpad ve formě znečištěného louhu nebo jiné čisticí látky. Pokud se elektrostatické filtrační vložky nečistí, jsou zcela neúčinné a veškerý odsátý prach jen jimi volně proletí a vrací se zpět do prostoru haly. Taková filtrační jednotka pak funguje jako domácí vysavač bez pytlíku.

Mobilní a centrální filtrační jednotky

Mobilní filtrační jednotka s kartušovou filtrační vložkou a systémem pro automatizované čištění povrchu filtračních vložek. Tato filtrační jednotka je v podstatě bezúdržbová. Obsluha pouze pravidelně vysypává šuplík na prach a 1x ročně je vhodné provést u této jednotky pravidelnou preventivní prohlídku.

Filtrační jednotky lze rozdělit na mobilní a centrální. Mobilní filtrační jednotky jsou malé filtrační jednotky, které jsou většinou na pojezdových kolečkách. Zpravidla zajišťují odsávání jednoho nebo dvou samonosných ramen, případně jedné digestoře. Tzn., že mají sací výkon od 1200 m3/hod. do cca 3000 m3/hod.

I tyto mobilní filtrační jednotky by měly být vybavené systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. Pokud tento systém neobsahují, pak se filtrační vložky zanesou prachem v podstatě do několika hodin používání a jsou zcela nefunkční – filtrační jednotka přestane odsávat. Pak je nutné je ručně čistit. Ovšem jak jsme zmiňovali již v úvodu, je to velmi špinavá práce.

Mobilní filtrační jednotky bez systému pro automatické čištění povrchu filtračních vložek mají velmi nízkou pořizovací cenu. Ta se pohybuje od 25 do cca 60 tis. Kč bez DPH. Ovšem dle našeho názoru jsou investice do těchto filtračních jednotek skutečně vyhozené peníze.

Filtrační jednotky vybavené systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek se cenově pohybují od 95 do 130 tis. Kč bez DPH.

Také centrální filtrační jednotky, které jsou určené pro komplexní odsávání svařoven, musí být v každém případě vybavené systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek. Neumíme si představit centrální filtrační jednotku bez tohoto vybavení. Filtrační vložky by se velice rychle zanášely tak, až by byly zcela neprůchodné. Pak bude odsávání zcela neúčinné, mohlo by dojít až k poškození ventilátoru.

Způsoby čištění povrchu filtračních vložek

Povrch filtračních vložek se zpravidla čistí stlačeným vzduchem, který se prudce tzv. „vstřelí“ do vnitřního prostoru každé filtrační vložky – hovoříme o kartušových filtračních vložkách. Každý výrobce filtračních jednotek používá různý způsob čištění. Někteří povrchy filtračních vložek ofukují, jiní s filtračními vložky mechanicky třepou apod.

Jsou-li filtrační vložky dostatečně čištěné, je taková filtrační jednotka v podstatě bezúdržbová. Obsluha pouze občas vysype nádobu na prach a 1x ročně je vhodné provést preventivní prohlídku celého filtračního systému.

Pokud se filtrační vložky dostatečně nečistí systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek, dojde opět k postupnému ucpání filtračních vložek a je nutné je ručně vyčistit. Např. 1x za měsíc. Jak už jsme zmiňovali, jedná se o nevděčnou a velmi špinavou práci.

Napylování povrchu filtračních vložek

Pro zvýšení životnosti kartušových filtračních vložek a snížení rizika jejich zahoření, lze použít systém pro tzv. napylování povrchu filtračních vložek, který se provádí inertním práškem CaCO3. Jedná se o bílý prášek, který vypadá jako vápno, ovšem nejedná se o vápno.

Prášek je umístěn v malém sudu – zásobníku před filtrační jednotkou, který je malým pomocným potrubím napojen přímo na hlavní přívod znečištěného vzduchu do filtrační jednotky. V tomto zásobníku je instalován pneumatický ventil, který v pravidelném intervalu pomocí impulsu stlačeného vzduchu rozvíří prášek uvnitř tohoto zásobníku. Malé potrubí je vlivem podtlaku vtáhne do hlavního přívodního potrubí do filtrační jednotky. Prášek pak posedá na povrch filtračních vložek a vytvoří malou ochrannou vrstvu.

Pokud od svařování do filtrační jednotky přiletí např. aerosol oleje nebo horká částice, dosedne do tohoto prášku, který pak pohltí část tepla nebo oleje. Systém pro automatické čistění povrchu filtračních vložek pak zajistí účinné čištění takové filtrační vložky. Prášek CaCO3 se od povrchu filtrační vložky snadno odlepí a spadne dolů do jímky na prach spolu s ulpěnou špínou a prachem.

Taková dodatečná výbava centrální filtrační jednotky finančně vychází na cca 20 tis. Kč bez DPH.

Zásobník s inertním práškem CaCO3 je napojen na centrální přívodní potrubí do filtrační jednotky.

Neutrácejte za filtrační jednotky bez automatického čištění

Závěrem tedy musíme dodat pouze jediné. Jakákoliv filtrační jednotka, která není vybavena systémem pro automatické čištění povrchu filtračních vložek, je ztrátovou investicí, přestože pořizovací cena takové filtrační jednotky bude výrazně nižší v porovnání s filtrační jednotkou, která systémem vybavena je.

Pokud můžeme také doporučit typ filtrační jednotky, pak by měla být vybavena kartušovými filtračními vložkami, které jsou orientovány svisle.

Array

Získejte novinky a nabídky našeho portálu
z první ruky do Vašeho e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů.