Pokud chcete nahlásit poruchu svařovacího stroje, kterou se máme zabývat, vyplňte tento formulář.

Tento se pak odešle do našeho servisního střediska a následně se Vám ozve náš pracovník, abychom si domluvili další postup.

    jQuery(document).ready(function ($) {
    var d = new Date($.now());
    $(‚#datum‘).val(d.getDate()+“.“+(d.getMonth() + 1)+“.“+d.getFullYear()+“ „+d.getHours()+“:“+d.getMinutes());
    });