Účinné odsávání zplodin při svařování nadměrných svařenců je problém, který není vždy lehké vyřešit. V zásadě existuje několik možných způsobů řešení. Optimálním z nich je instalace centrálního odsávacího systému – tzv. TCL systém.

Běžné způsoby řešení odsávání

Pokud se svařují velmi rozměrné svařence, lze zajistit odsávání pouze dvěma běžnými způsoby. Buď použitím odsávaných svařovacích hořáků, nebo pomocí dlouhých samonosných ramen.

Obecně platí, že odsávání pomocí odsávaných svařovacích hořáků, je nejúčinnější způsob odsávání vůbec. Firma se vybaví centrálním vysoko podtlakovým filtračním systémem, nakoupí si odsávané svařovací hořáky a může se začít svařovat. Ovšem odsávané svařovací hořáky jsou těžší než běžné svařovací hořáky a mají méně ohebnou přívodní kabeláž. Snad všem svářečům se líbí toto účinné odsávání. Ovšem jakmile vezmou hořák do ruky, řekněme většině z nich se po chvilce těžší svařovací hořák pronese a zvýšená námaha s ohyby tohoto hořáku pak svářeče od jejich používání zcela odradí. Naše společnost ročně provede několik praktických zkoušek odsávaných svařovacích hořáků u potenciálních zákazníků. Ovšem praktickou instalaci nemáme ani jednu. Ve všech případech svářeči odmítli s těmito hořáky pracovat.

Druhou možností řešení odsávání při svařování nadměrných svařenců je použití dlouhých samonosných ramen. Ramena mohou mít délku až 10 metrů. Ovšem účinný pracovní prostor každého odsávaného ramene je tvořen krychlí o velikosti 2,5 násobku průměru přívodní hadice samonosného ramene. Pokud je dnes standardem např. průměr hadice 160 mm, účinný prostor odsávání takového ramene je pouze 400x400x400 mm. Proto je nutné neustále při svařování rameno posouvat nad místo svařování. A to svářeči zapomínají nebo jednoduše řešeno nedělají. Proto je použití samonosných ramen při svařování nadměrných svařenců skutečně nevhodné.

Push-Pull systém je neefektivní

Existuje ještě jeden způsob, jak zajistit odsávání svařoven při svařování rozměrných svařenců. A tím je tzv. Push-Pull systém. Jedná se o instalaci dvojice potrubí s pravidelnými průduchy, které jsou umístěné po obou stranách svařovny v její horní části, zpravidla úplně pod stropem haly. Jedno potrubí je odsávané a druhé pak přivádí vyčištěný vzduch z filtrační jednotky zpět do haly.

Principem je pak odsávání vystoupaných svařovacích dýmů nahromaděných pod stropem dílny a vrácení vyčištěného vzduchu zpět. Push-Pull systém však nezajistí optimální proudění vzduchu ve svařovně. Především v době inverze nebo nízkého atmosférického tlaku vzduchu se dýmy drží spíše nad podlahou dílny nebo v prostřední výšce haly a nestoupají vzhůru. Pak je odsávání systémem Push-Pull neúčinné.

Měli jsme možnost vidět několik instalací Push-Pull systému. Nikdo z těchto uživatelů nebyl s tímto systémem zcela spokojen. Proto se o tomto způsobu odsávání jako řešení odsávání při svařování nadměrných svařenců moc nechceme zmiňovat.

Princip Push-Pull systému odsávání svařoven. Tento systém nezajistí dokonalé proudění vzduchu ve svařovně. Pokud je venku nízký atmosférický tlak, svařovací dýmy zůstanou přibližně 2,5-3 metry nad podlahou dílny a nestoupají výše. Svařovna je tak velmi rychle zadýmená.

Představujeme TCL systém

TCL systém, podle zkratky z anglického označení Turbo Convection Lift, zahrnuje instalaci odsávaného potrubí pod stropem dílny – přibližně uprostřed haly a řadě svislých návěvných potrubí instalovanými v řadě za sebou po obou stranách svařovny.

Horní potrubí odsává svářečské dýmy nahromaděné pod stropem dílny. Uvnitř filtrační jednotky se teplota filtrovaného vzduchu pohybuje kolem 40-50 st. Celsia. Vyčištěný vzduch se vhání zpět do haly pomocí řady svislých návěvných potrubí těsně nad podlahou dílny. Teplota nad podlahou je vždy nižší, než teplota vyčištěného vzduchu proudícího z návěvného potrubí. Rozdíl těchto teplot způsobí, že se vyčištěný vzduch se zvedá vzhůru po celé ploše svařovny a strhává sebou svářečské dýmy. Horní odsávané potrubí opět tento vzduch odsává a vhání zpět do filtrační jednotky.

Tímto způsobem je zajištěna optimální cirkulace vzduchu ve svařovně a tím také samotné odsávání.

Princip TCL systému odsávání. Vyčištěný teplejší vzduch je vháněn zpět do prostoru svařovny pomocí řady svislých vývěvných potrubí. Teplejší vzduch stoupá vzhůru a strhává s sebou svářečské dýmy až pod strop, kde je vzduch odsáván odsávaným potrubím zpět do filtrační jednotky.

Výměna vzduchu v hale – větrání svařovny

TCL systém nezajišťuje jen odsávání svářečských dýmů, ale také větrání svařovny. Každá svařovna by měla mít zajištěnou pravidelnou výměnu celého objemu vzduchu svařovny, a to min. 3x, spíše 4x za hodinu.

Proto je systém TCL doplněn pomocným ventilátorem s křížovým tepelným výměníkem, který do vyčištěného vzduchu přimíchává 5-15% čerstvého vzduchu z venkovního prostoru haly. Poměr lze řídit ručně pomocí nastavení frekvenčního měniče, kterým se zvyšuje nebo snižuje výkon tohoto pomocného ventilátoru. V letním období se nastavuje spíše jeho vyšší výkon. Do haly je vháněn větší poměr studenějšího čerstvého vzduchu a hala se tak zbytečně nezahřívá. V zimním období se naopak výkon snižuje, aby se zbytečně nevyvětrávalo teplo z haly.

Přitápění a dochlazování svařovny systémem TCL

Vyčištěný vzduch lze za výstupem z filtrační jednotky rovněž dohřívat pomocí rekuperační jednotky a nebo také dochlazovat. V zimním období tak není nutné používat konvenční topení ve svařovnách a v letním období může systém vnitřní prostor svařovny chladit a snížit tak teplotu o 5-12 st. Celsia.

Filtrační jednotka TCL systému může být umístěna vně haly. Instalace obsahuje ventilátor, filtrační jednotku, pomocný ventilátor pro přívod čerstvého vzduchu z venkovního prostoru. Panel obsluhy je pak instalován na svařovně.

Řešili jsme instalaci TCL také jen na polovině haly – funguje to

Jeden náš zákazník si postavil velkou halu, která byla rozdělena podélně na svařovnu a montážní dílnu. Uprostřed haly nebyla žádná dělicí stěna. Požadoval instalaci TCL systému jen v rámci jedné poloviny haly. Tzn., že zde nebylo možné instalovat druhou řadu svislých návěvných potrubí. Neuměli jsme mu tedy zaručit, že TCL systém instalovaný podélně na jedné půlce haly bude mít dostatečně silný výkon, že svařovací dýmy nepřetečou do druhé půlky haly. Proto jsme se dohodli na opci, že pokud nebude instalovaný TCL systém dostačovat pro odsávání svařovny, zákazník si za zvýhodněnou cenu pořídí TCL systém rovněž na druhou půlku haly.

Hala byla dlouhá přes 36 metrů, cena kompletní dodávky TCL systému pro tuto půlku haly přesahovala částku 700 tis. Kč bez DPH. Takže se jednalo o nezanedbatelnou částku pro tuto dodatečnou případnou instalaci.

Po instalaci TCL systému nás pak pan ředitel při předávání zařízení docela zaskočil. Ve své svařovně odpálil dýmovnici, aby posoudil účinnost TCL systému. Dopadlo to však dobře. TCL systém velice rychle dým ve svařovně odsál a zařízení bylo úspěšně předáno.

Instalovaný TCL systém na svařovně, kde se svařují nadměrné dílce. Podél oken svařovny jsou v pravidelných rozestupech instalovaná svislá návěvná potrubí. Pod stropem dílny je pak instalované odsávané potrubí s odsávacími průduchy.

Závěr

Pokud dnes svařujete nadměrné svařence a chystáte se stavět novou halu nebo vyměnit stávající filtrační systém, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vás navštívíme k osobní konzultaci. Případně Vám zprostředkujeme návštěvu u jednoho z našich zákazníků, kteří systém TCL používají.

Array

Získejte novinky a nabídky našeho portálu
z první ruky do Vašeho e-mailu

Odesláním souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů.