Naše společnost má k dispozici řadu odborníků, kteří jsou schopni posoudit výhody a úskalí robotizovaného obloukového svařování kovů. Pokud se chystáte na robotizaci svařování nebo robotizované svařování již používáte a nedaří se Vám docílit požadovaných výsledků, nabídneme Vám možnost nezávislého názoru našich techniků na dané zařízení a aplikaci, a to jak z hlediska svařovacího vybavení, tak také z hlediska dosažitelné technologie svařování vč. kapacitního výpočtu pro daný svařenec a stanovení výrobního taktu, tzv. „cycle time“.

Pokud zvažujete nový projekt, pro posouzení vhodnosti potřebujeme získat základní rozměry svařovaných dílců, jejich obrázek nebo sestavný výkres a celkovou délku svarů, které má robot svařovat.

Pokud potřebujete posoudit stávající výsledek robotického svařování a návrhy na možná zlepšení, rádi Vás osobně navštívíme.

Zajímavost

Téměř denně posuzujeme nějaký potenciální projekt z hlediska vhodnosti nasazení robotizovaného svařování. Občas se stává, že robotizaci svařování daného dílce nedoporučíme a poskytneme k tomu řádné technické a technologické zdůvodnění…