Klient: STT SERVIS spol. s r. o., Dlouhá Loučka

Popis pracoviště

Společnost STT SERVIS z Dlouhé Loučky se dlouhodobě zabývá zakázkovou výrobou svařenců pro různá odvětví průmyslu. V roce 2017 jsme zde realizovali celoplošné odsávání TCL pro původní svařovnu. V roce 2020 společnost STT SERVIS dokončila výstavbu nové svařovny, kde jsme rovněž dodávali celoplošné odsávání. Svařovna má velikost cca 18×36 metrů. Na svařovně jsou umístěná jak svařovací boxy pro ruční svařování, tak také robotizované svařovací pracoviště.

Filtrační jednotka byla instalovaná ve venkovním prostoru za stěnou haly. Součástí dodávky byl rovněž pomocný ventilátor pro přisávání čerstvého vzduchu z venkovního prostoru, který je veden přes křížový výměník tepla. Halu tedy nejen odsávání, ale zároveň také větráme.

Jedná se o naše standardní řešení, které je naším výrobcem patentované.

 

 

================================

 

Dne 9.5.2023 jsme pořídili časosběrné video, které ukazuje účinnost celoplošného odsávání svařovny celoplošným systémem TCL po třech letech jeho provozu.

 

Array