Klient: PEGAS-GONDA s.r.o., Slavkov u Brna

Popis pracoviště

V září 2021 jsme dokončili montáž celoplošného odsávání TCL systémem do nové svařovny o velikosti cca 48×20 m. V prostoru svařovny budou umístěné na jedné podélné straně svařovací boxy a na straně druhé pak robotizovaná svařovací pracoviště. Celá hala, ve které se svařovna nachází, je dlouhá cca 80 metrů. Svařovací prostor je však pouze na ploše o délce 48 m. Ostatní zbývající plocha bude použita pro jiné výrobní operace. Není zde žádná dělící stěna, TCL systém pracuje ve svařovně bez omezení a zcela vyčistí vzduch v prostoru svařovny s tím, že další dílna nebude svářečskými dýmy ze svařovny zasažena.

Filtrační jednotka se nachází ve venkovním prostoru na zpevněné ploše hned vedle haly. Samozřejmostí je dodávka pomocného ventilátoru s křížovým výměníkem tepla, který zajišťuje větrání svařovny.

Array