Klient: AIB KUNSTMANN Steel s.r.o., Teplice

Popis pracoviště

Společnost AIB KUNSTMANN Steel s.r.o. je výrobce ocelových konstrukcí pro energetiku. Na konci srpna 2021 jsme zde realizovali další úspěšnou instalaci celoplošného odsávání svařovny v této společnosti, a to patentovaným systémem TCL. Filtrační zařízení byla z důvodu nedostatku místa okolo budovy instalované uvnitř haly. Na svařovně se svařují silnostěnné materiály, při kterém se vytváří dýmy, které při zavřených vratech zcela zapráší celou svařovnu. Po instalaci odsávání je hala čistá, a to i při svařování více než 10-ti svářeči současně.

Součástí instalace je rovněž zajištění větrání svařovny, když do vyčištěného vzduchu na výstupním potrubí z filtrační jednotky přimícháváme čerstvý vzduch. Aby se v zimním období neztrácelo teplo, vstupuje čerstvý chladný vzduch z venkovního prostoru haly přes křížový výměník tepla.

Array