Klient: zámečnictví WINKEL, s.r.o., Prostějov

Popis pracoviště

Společnost zámečnictví WINKEL s.r.o. v Prostějově se zabývá zpracováním plechů. V nedávné minulosti postavila novou halu, ve které se nachází také svařovna. Naše firma měla za úkol dořešit odsávání na jedné polovině svařovny. Po konzultaci jsme se dohodli na dodávce celoplošného odsávání TCL systémem. V listopadu 2022 jsme odsávání předali. Komplikovanější byly přechody potrubí u vrat, která se zatahovala pod strop dílny, který je poměrně nízký. Museli jsme to vyřešit hranatým odsávaným potrubím.

Zařízení je nyní v provozu. Je plně funkční. Očekává se úspora na topení ve svařovně cca 30-40% oproti stávajícímu stavu před instalací TCL systému. Výhodou je také fakt, že lze měnit uspořádání svařovacích boxů dle potřeby výroby v rámci odsávaného prostoru části svařovny. Navíc je svařovna také větraná čerstvým vzduchem, který prochází přes rekuperaci – přes křížový výměník tepla.

 

 

 

Array