Klient: Kovo Staněk s.r.o., Brumovice

Popis pracoviště

Společnost Kovo Staněk s.r.o. se zabývá výrobou tryskacích zařízení a různorodou kovovýrobou. Má několik výrobních provozů. Na začátku dubna 2022 jsme do čtyřech provozů instalovali univerzální výdejní systém WELDOmat pro automatizované zásobování výroby, především v oblasti svařování a obrábění kovů. Tedy výdej drobného materiálu pro potřeby výroby.

Dodali jsme čtyři rotační WELDOmaty typu RW-13.36, které umožňují uložit až 486 typů výrobků. Pracovníci společnosti používají pro osobní identifikaci čipy. Proto jsme upravili čtečku v každém výdejním automatu tak, aby se mohli přihlašovat k odběru materiálu z WELDOmatů právě pomocí stávajících čipů.

V budoucnosti bude možné stávající výdejní systémy dopnit o další stejné nebo jiné modely výdejních automatů WELDOmat. Stávající řídicí systém umožňuje doplnění až 11 dodatečných modulů.

Array