Klient: AMAKO, Strachotín

Toto polohovadlo může být modifikováno dle aktuálních potřeby. Podobná řízená polohovadla jsme dodávali např. pro svařování krbových těles.

Popis pracoviště

Společnost AMAKO, spol. s r. o. je jeden z největších výrobců stožárů pouličního osvětlení v České republice. Pro svařování dvou dílných nebo třídílných trubkových stožárů jsme vytvořili řízené svařovací polohovadlo, které umožňuje obsluze zvýšit produktivitu výrobu tohoto svařence až o 300%. Obsluha si může jednoduše navolit předem odladěný program, polohovadlo se ustaví pro jednoduché položení a zasunutí všech trubek dle daných průměrů, ze kterých se stožár skládá a může zahájit svou práci. Polohovadlo umožňuje sestavit program, který počítá se stehováním jednotlivých dílců a pak se svařování obvodového svaru dle programem předem sestavené segvence.

Array