Klient: Huisman Konstrukce s.r.o., Sviadnov

Popis pracoviště

Společnost Huisman Konstrukce s.r.o. ve Sviadnově je významným zaměstnavatelem v naše region Ostravy. Zabývá se projekcí a výrobou speciální námořních jeřábů, vrtných plošin a dalšího OFF-SHORE vybavení. V prosinci 2022 jsme zde dodávali výdejní systém WELDOmat pro jednu ze svařoven pro automatický výdej spotřebních dílů a ochranných pomůcek pro svářeče.

Této dodávce předcházel test jednoho rotačního WELDOmatu, kdy po dobu 3 měsíců společnost Huisman Konstrukce výdejní systém testovala a zkoušela v praxi. Výsledek testu byly úspory na vydávaném materiálu o cca 45%! Návratnost investice do výdejního systému WELDOmat se tedy u této firmy pohybuje kolem 7 měsíců.

Array