Vybrané základní sestavy použití ocelových nosných konstrukcí

Dílčí komponenty pro všechny konstrukce svařovacích boxů

Standardní sloup 60×60 mm. Sloup se kotví na chemické kotvy do betonové podlahy. Standardní délka sloupu činí 2.150 mm.

Koncové trojčíslí obj. čísla tvoří délku v rozsahu:

  • 25 délka 500-2.500 mm
  • 30 délka 2.500-3.000 mm
  • atyp je delší délka sloupu

Sloup 60×60 mm obj. č.: WZ-STANDER-60-25 (-30; -atyp)

Standardní sloup 80×80 mm. Slouží pro svařovací boxy tvořené z „C” profilu o délce strany delší, než 3 m. Sloup se kotví na chemické kotvy do betonové podlahy. Standardní délka sloupu činí 2.150 mm.

Koncové trojčíslí obj. čísla tvoří délku v rozsahu:

  • 25 délka 500-2.500 mm
  • 30 délka 2.500-3.000 mm
  • atyp je delší délka sloupu

Sloup 80×80 mm obj. č.: WZ-STANDER-80-25 (-30; -atyp)

Standardní sloup 100×100 mm. Slouží především pro uchycení protihlukové stěny nebo pro všechny typy zástěn. Sloup se kotví na chemické kotvy do betonové podlahy. Standardní délka je 2.000 mm nebo 3.000 mm.

Koncové trojčíslí obj. čísla tvoří délku sloupu:

  • 20 délka 2.000 mm
  • 30 délka 3.000 mm
  • atyp je jiná délka sloupu

Sloup 100×100 mm obj. č.: WZ-STANDER-100-20 (-30; -atyp)

Slouží pro nesení univerzálního trubkového držáku UNI, nebo držáku kolejnice. Celková délka činí 100 mm. Plochý držák je namontován na atypický sloup 40×40 mm.

Plochý držák 100 obj. č.: WZ-HPLATTE-100

Jedná se o nejpoužívanější typ. Slouží pro nesení univerzálního trubkového držáku UNI, nebo držáku kolejnice. Celková délka činí 135 mm. Plochý držák je namontován na sloup 60×60 nebo 80×80 mm.

Plochý držák 135 obj. č.: WZ-HPLATTE-135

Slouží pro nesení dvou univerzálních trubkových držáků UNI, nebo držáků kolejnice. Celková délka činí je 175 mm. Plochý držák je namontován na sloup.

Plochý držák 175 obj. č.: WZ-HPLATTE-175

Slouží pro nesení dvou univerzálních trubkových držáků UNI, nebo držáků kolejnice. Celková délka činí 195 mm. Plochý držák je namontován na sloup.

Plochý držák 195 obj. č.: WZ-HPLATTE-195

Má několik použití. Slouží pro zavěšení „T” kusu nebo rohové spojky „C” profilu na sloupy. Nebo může nést držáky kolejnic nebo držáky trubek. Případně se montuje na zeď dílny jako univerzální držák dalších nosných konstrukcí, případně na strop.

Nosník „L” jednoduchý obj. č.: WZ-W-100×55-G

Slouží pro zavěšení držáků dvou kolejnic nebo držáků dvou trubek. Případně se montuje na zeď dílny jako univerzální držák dalších nosných konstrukcí.

Nosník „L” zdvojený obj. č.: WZ-W-100×120-G

Slouží pro zavěšení držáků tří kolejnic nebo držáků tří trubek. Případně se montuje na zeď dílny jako univerzální držák dalších nosných konstrukcí.

Nosník „L” ztrojený obj. č.: WZ-WABE-L-DRGI

Slouží pro pověšení zástěn, lamelových stěn nebo dveřních systémů. „C” profil se prodává na metry, max. délka jednoho profilu činí 6 m.

„C” profil obj. č.: WZ-C-PROFIL-Xm (”X” – délka v metrech)

Slouží pro uzavření konců „C” profilů.

Zátka „C” profilu obj. č.: WZ-END-C

Tyto držáky nesou „C” profil. Šroub je přichycen k plochému držáku. Délka šroubu je 70 mm – slouží pro vyšší sloup nebo pro kombinaci s dveřními systémy, aby bylo možné vystředit výšku stěny s dveřním systémem.

Držák kolejnice obj. č.: WZ-UNIHALTER-C

Tyto držáky nesou „C” profil. Šroub je přichycen k plochému držáku. Délka šroubu je 100 mm – slouží pro vyšší sloup nebo pro kombinaci s dveřními systémy, aby bylo možné vystředit výšku stěny s dveřním systémem.

Držák kolejnice 100 obj. č.: WZ-UNIHALTER-C-100

Slouží pro spojení dvou „C” profilů za sebou, spoj se pak zavěsí na nosnou konstrukci.

Závěsná spojka „C” profilu obj. č.: WZ-UNIHALTER-C-VER

Slouží pro uchycení „C” profilu na strop, případně také na zeď.

Stropní držák „C” profilu jednoduchý obj. č.: WZ-DEBE-STD

Slouží pro uchycení dvou „C” profilů na strop.

Stropní držák „C” profilu zdvojený obj. č.: WZ-DEBE-DOP

Slouží pro zavěšení držáků tří kolejnic nebo držáků tří trubek. Případně se montuje na zeď dílny jako univerzální držák dalších nosných konstrukcí.

Stropní držák „C” profilu ztrojený obj. č.: WZ-DEBE-DREI

Slouží pro spojení dvou „C” profilů za sebou.

Spojka „C” profilu obj. č.: WZ-SCHI-VER

Slouží pro rohové spojení dvou „C” profilů. Pokud se ke spojce připojuje sloup, používá se k tomu nosník „L” jednoduchý.

Rohová spojka pro „C” profily obj. č.: WZ-VERB-W

Slouží pro spojení tří „C” profilů do T-spojení. Pokud se k T-kusu připojuje sloup, používá se k tomu nosník „L” jednoduchý.

T-kus pro spojení „C” profilů obj. č.: WZ-VERB-T

Slouží pro uchycení „C” profilu na zeď nebo na strop.

Boční nástěnný držák „C” profilu obj. č.: WZ-VERB-DE

Slouží pro uchycení „C” profilu do podlahy nebo na zeď.

Patka „C” profilu na podlahu nebo zeď obj. č.: WZ- WABE-STI

Montuje se na oba konce „C” profilu. Brání vypadnutí jezdce z „C” profilu.

Nárazník „C” profilu obj. č.: WZ-ENDANSCHLAG

Slouží pro zavěšení zástěn nebo lamel do „C” profilu. Pokud dva jezdci nesou závěsnou trubku, neměli by být od sebe vzdáleni více než 1,5 m. V opačných případech je nutné použít více jezdců.

Jezdec obj. č.: WZ-LAUFROLLE

Slouží pro dveřní systémy, především pro teleskopické výsuvy. Jezdec čtyřkladka pojíždí v „C” profilu.

Jezdec čtyřkladka obj. č.: WZ-LW-8

Slouží pro zavěšení zástěn. Háčky se pak navěsí do „C” profilu.

Plastový háček obj. č.: WZ-PA-HAKEN40

Slouží pro zavěšení zástěny na jezdec.

Háček oboustranný obj. č.: WZ-PA-HAKEN40-2

Slouží pro zavěšení zástěn nebo lamel. Jedná se o trubku 1″. Trubka se prodává na metry, max. délka jedné trubky činí 6 m.

Nosná trubka obj. č.: WZ-ROHR-Xm (”X” – délka v metrech)

Slouží pro zaslepení konce nosné trubky.

Zátka do trubky obj. č.: WZ-END-R

Tyto držáky nesou nosnou trubku. Šroub je přichycen k plochému držáku. Délka šroubu je 60 mm.

Univerzální trubkový držák obj. č.: WZ-ROHRBE-UNI

Tyto držáky nesou nosnou trubku. Šroub je přichycen k plochému držáku. Délka šroubu je 120 mm – slouží pro vyšší sloup nebo pro kombinaci s dveřními systémy, aby bylo možné vystředit výšku stěny s dveřním systémem.

Univerzální trubkový držák, šroub 120 mm obj. č.: WZ-ROHRBE-UNI-120

Tyto držáky nesou nosnou trubku. Šroub je přichycen k plochému držáku. Délka šroubu je 140 mm – slouží pro vyšší sloup nebo pro kombinaci s dveřními systémy, aby bylo možné vystředit výšku stěny s dveřním systémem.

Univerzální trubkový držák, šroub 140 mm obj. č.: WZ-ROHRBE-UNI-140

Tyto držáky nesou nosnou trubku. Šroub je přichycen k plochému držáku. Délka šroubu je 160 mm – slouží pro vyšší sloup nebo pro kombinaci s dveřními systémy, aby bylo možné vystředit výšku stěny s dveřním systémem.

Univerzální trubkový držák, šroub 160 mm obj. č.: WZ-ROHRBE-UNI-160

Tyto držáky nesou nosnou trubku. Šroub je přichycen k plochému držáku. Délka šroubu je 180 mm – slouží pro vyšší sloup nebo pro kombinaci s dveřními systémy, aby bylo možné vystředit výšku stěny s dveřním systémem.

Univerzální trubkový držák, šroub 180 mm obj. č.: WZ-ROHRBE-UNI-180

Slouží pro spojení dvou trubek.

Spojka trubky obj. č.: WZ-ROHR-VERB

Tato spojka trubek je přichycena k plochému držáku. Délka šroubu je 120 mm.

Závěsná spojka trubky 120 mm obj. č.: WZ-ROHR-VERB-UNI-120

Slouží pro spojení tří trubek a sloupu ve verzi LowCost.

T-kus pro spojení tří trubek obj. č.: WZC-T-TKUS

Slouží pro spojení dvou trubek a sloupu ve verzi LowCost.

Rohové spojení trubek obj. č.: WZC-T-ROH

Slouží pro uchycení trubky na stěnu nebo do podlahy ve verzi svařovacích boxů LowCost.

Patka trubky obj. č.: WZ-ROHRBE-STI-2

Slouží pro uchycení trubky na strop i zeď.

Stropní držák trubky jednoduchý obj. č.: WZ-ROHRBE-DE

Slouží pro uchycení trubky na zeď.

Nástěnný držák trubky jednoduchý obj. č.: WZ-ROHRBE-STI

Slouží pro zavěšení nosné trubky, a to buď do pevné konstrukce, nebo na jezdce.

Trubková upínka PIPE CLAMP obj. č.: WZ-R-SCHELLE

Slouží pro uchycení lamel s překrytím 33%, které se pak nasunou na nosnou trubku a šrouby dotáhnou.

Trubková upínka pohyblivá obj. č.: WZ-S-SCHELLE

Slouží pro držení lamely na trubce. Používá se pro překrytí lamelové stěny 66%.

Trubkový držák lamely 100 obj. č.: WZ-S-SCHELLE-BLAU-100

Používá jako distanční kroužek, který se vkládá mezi trubkový držák lamely.

Distanční kroužek 50 obj. č.: WZ-DISTANZH-50

Slouží pro zavěšení lamel na závěsech 200 nebo 300. Lišta má délku 1968 mm, je z pozinkovaného materiálu.

Hřebenová lišta 1968 mm obj. č.: WZ-T-HREB.1968POZIN

Slouží pro uchycení konců lamel o šířce 200 mm. Tyto se pak zavěšují na hřebenovou lištu. Závěs je z pozinkovaného materiálu.

Závěs na hřeben 200 pro lamelu obj. č.: WZ-T-HREB-ZAVES200

Slouží pro uchycení konců lamel o šířce 300 mm. Tyto se pak zavěšují na hřebenovou lištu. Závěs je z pozinkovaného materiálu.

Závěs na hřeben 300 pro lamelu obj. č.: WZ-T-HREB-ZAVES300

Slouží pro zavěšení zástěny nebo lamelové stěny do „C” profilu, příp. dvěma „C” profily s pojezdy. Celý komplet pak tvoří dveřní systém svařovacího boxu.

Otočné rameno 2 m obj. č.: WS-W-50-2000

Slouží pro zavěšení zástěny nebo lamelové stěny do „C” profilu, příp. dvěma „C” profily s pojezdy. Celý komplet pak tvoří dveřní systém svařovacího boxu.

Otočné rameno 3 m obj. č.: WS-W-50-3000

Slouží pro zavěšení zástěny nebo lamelové stěny do „C” profilu, příp. dvěma „C” profily s pojezdy. Celý komplet pak tvoří dveřní systém svařovacího boxu.

Otočné rameno 4 m obj. č.: WS-W-50-4000

Sloup slouží pro montáž otočných ramen. Je kotvený do betonové podlahy dílny pomocí chemických kotev.

Sloup 80×80 mm pro otočné rameno obj. č.: WZ-STANDER-80-30-R

Slouží pro přichycení otočného ramene na stěnu dílny.

Nástěnný držák otočného ramene obj. č.: WS-W-50-STI

Slouží pro aretaci otočného ramene. Obsahuje kuličku, která brzdí otáčení ramene a má dvě vymezovací krajní polohy, které tvoří důlek.

Aretační systém pro otočné rameno obj. č.: WS-W-50-ARE

Sloupy KAKTUS jsou určené pro volně stojící svařovací boxy. Konce nosných trubek systému KAKTUS se nasazují na tzv. PINy těchto sloupů. Číslo udává počet těchto PINů na daném sloupu. Přídavek -K znamená, že je dvojice PINů orientována do rohu.

Sloup KAKTUS 1-PIN, 2-PIN (-K), 3-PIN, 4-PIN obj. č.: WZ-KAKTUS-1-PIN, -2-PIN (-K), -3-PIN, -4-PIN

Slouží pro zavěšení zástěn nebo lamel na sloupy systému KAKTUS nebo pro spojení pojízdných stěn TransFlex. Délku trubky lze objednat dle požadavku zákazníka.

Spojovací trubka obj. č.: WO-TTX-S-ZW-XXXX (”XXXX” délka v mm)

Slouží pro zavěšení zástěn na nosnou trubku.

Ocelový háček obj. č.: WZ-K-HAKEN

Užitečné informace najdete také v našem WELD blogu