Svařovací zástěny – ochrana okolí od svařování

Hlavní funkcí svařovacích zástěn je ochrana pracovišť, která jsou umístěna v dohledu svařovacího pracoviště. Především světelné záření, které při svařování vzniká, může vést k trvalému poškození očí. Pracovník, který je dlouhodobě vystavován expozici tohoto světla, například obsluha obráběcího stroje, který je umístěn v těsné blízkosti svařovacího pracoviště, a které není řádně zastíněné, si takto může postupně a bohužel trvale poškodit zrak.

 • Infračervené záření

  Ze svařovacího oblouku se uvolňuje infračervené, ultrafialové záření a silné intenzívní viditelné světlo. Infračervené záření uvolněné z elektrického oblouku (nese označení IR) může svářeči způsobit především popáleniny kůže. Toto záření není pro svářeče příliš nebezpečné. Postačí použít běžné pracovní oděvy a rukavice. A dále pak UV filtr jako ochrana zraku.

 • Ultrafialové záření

  Ultrafialové záření (označení jako UV záření) může rovněž způsobit poškození pokožky – při nedostatečném chránění kůže může vést k velmi těžkým popáleninám. Navíc poškozuje čočku oka a může vést k jeho zánětům. Vystavení oka ultrafialovému záření znají svářeči jako pálení očí. Ochranou proti UV záření je použití vhodného pracovního oděvu a UV filtru pro ochranu zraku.

 • Intenzivní viditelné světlo

  Od svařování vzniká také velmi silné viditelné světlo. Lidské oko se snaží na silné světlo adaptovat stahováním zorniček nebo přivíráním očí, aby nedošlo k poškození sítnice.
  Proto je nutné, aby se svářeč chránil vhodnou svářečskou kuklou a jeho okolí bylo rovněž chráněné vhodnou stínicí stěnou.

Vlastnosti svařovacích zástěn

Svařovací zástěny pohlcují infračervené i ultrafialové záření. Jejich požadované technické vlastnosti vycházejí z normy ČSN EN ISO 25980, která rovněž stanovuje metodiku testování svařovacích zástěn.

Nebudeme zde vyčítat jednotlivé technické podmínky testů a parametry svařovacích zástěn. Ovšem nejčastějším dotazem uživatelů svařovacích zástěn je otázka jejich hořlavosti.

Pokud svařovací zástěnu vystavíte přímému plamenu, svařovací zástěna začne v přímém ohni žhnout a hořet. Ovšem dle požadavku citované normy musí svařovací zástěna ihned uhasnout, pokud přestane být vystavena přímému ohni a dále pak do cca 3 sekund přestat žhnout. Svařovací zástěny nejsou tedy nehořlavé, ale nesmí podporovat hoření.

Stanovení vhodného stupně zatemnění svařovacích zástěn

Jako ochrana proti intenzívnímu viditelnému světlu, které vzniká při svařování, se svařovací zástěny vyrábějí v různých odstínech, v různých tmavostech. Červená – stupeň zatemnění 4 (rozsah stupně zatemnění je podobný, jako např. u svařovacích skel svářečských kukel), zelená nebo také bronzová – stupeň zatemnění 6 a tmavě zelená – stupeň zatemnění 9.

Je potřeba znovu zdůraznit, že svařovací zástěny slouží především jako ochrana pracovního prostoru kolem svařovacího pracoviště, aby nedocházelo k ozařování pracovníků, kteří pracují v těsné blízkosti svařování nebo kteří kolem svařovacích míst procházejí.

Obecně platí, že čím je svařovací zástěna tmavší, tím je okolí pracoviště lépe chráněné. Proto je vhodné vždy používat tmavě zelenou svařovací zástěnu s nejvyšším stupněm zatemnění.

Pro jednoduchý a orientační výpočet použití stupně zatemnění svařovací zástěny lze použít toto pravidlo: 1 m vzdálenosti od svařovacího oblouku lze počítat jako ochrana na úrovni 1 stupně zatemnění. Pokud tedy svářeč potřebuje pro ochranu svého zraku pro svařování např. stupeň zatemnění 12 a svařovací zástěna je ve vzdálenosti např. 6 m od místa svařování, lze pro tento případ doporučit zelenou zástěnu se stupněm zatemnění 6. Samozřejmě, že neplatí situace, že ve vzdálenosti 12 metrů od svařování není potřeba žádnou svařovací zástěnu! Svařovací zástěna chrání také proti infračervenému a ultrafialovému záření.

Ve svařovacích boxech umístěných vedle sebe se běžně používá kombinace dvou tmavostí – tmavě zelená odděluje svařovací box ze tří stran, zelená nebo také červená zástěna je pak použita ze vstupní strany do svařovacího boxu. Ovšem pokud naproti vstupu do svařovacího boxu pracuje bez dalšího zastínění jiný pracovník, je vhodnější použít i pro tuto vstupní stranu svařovacího boxu nejtmavší zástěnu.

Stejným způsobem lze postupovat při výběru tmavosti svařovacích lamelových stěn, které se vyrábějí ve stejných odstínech a mají stejný stupeň zatemnění, jako svařovací zástěny.

Žluté a modré fólie

Často se setkáváme s různými náhradami svařovacích zástěn. Zpravidla se jedná o světle žluté nebo modré fólie. Zde je zapotřebí dávat pozor. Tyto fólie nejsou určeny pro zastínění svařoven – nepohlcují ultrafialové záření a bývají hořlavé.

 

 

Užitečné informace najdete také v našem WELD blogu